...

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์  ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 386 ครั้ง)